Kontakt info

Kontaktinformationer, telefonnumre og E-mail adresser.

Botilbud Solskrænten
Lykkevalg 17
5600 Faaborg
Telefon: 72 53 06 88
E-mail: solskraenten-vp@fmk.dk

Leder af Døgnpsykiatri - Ivan Underlin
Tlf.: 72 53 69 30
E-mail: ivun@fmk.dk

Afdelingsleder - Erik Pedersen
Telefon: 72 53 69 31
E-mail: eabpe@fmk.dk

Afdelingsleder - Jytte Rasmussen
Telefon: 72 53 69 32
E-mail: jyttr@fmk.dk

Afdelingsleder - Gertrud Søndergaard
Telefon: 72 53 69 33
E-mail: geso@fmk.dk