Skærmede enheder

De 18 pladser er fordelt på 3 skærmede enheder for svært hjerneskaderamte.

Botilbud Solskrænten leverer ydelser til svært hjerneskaderamte, udadreagerende og /eller sindslidende borgere, med et massivt behov for støtte til stort set alle hverdagens ADL funktioner. 
Borgerne har en langvarig sindslidelse, og de har brug for støtte til at få en hverdag til at fungere ud fra egen livskvalitet, samt at leve et liv på egne præmisser.

Arbejdet omkring den enkelte borger i de skærmede enheder, udføres ud fra en anerkendende og neuropædagogisk tilgang, der understøtter den enkeltes ressourcer med fokus på borgerens udviklings potentiale. Der tages udgangspunkt i den enkeltes hjerneskade, hvorfra strategier og strukturer tilrettelægges.

Botilbud Solskrænten retter sig desuden mod borgere med frontallapsdemens. Tilgangene og miljøet giver mere ro, færre udsving samt en mindre udadreagerende adfærd hos den enkelte. Desuden har der de senere år været udflytning af enkelte borgere - tilbage til deres kommuner, nærmiljø og netværk.