Ordinære enheder

De ordinære enheder består af dels 2 afdelinger samt et Værested.

Ordinære afdelinger: 17A, 17B og Værestedet

17A

På afsnittet 17A, bor der borgere med en langvarig sindslidelse, som har brug for støtte til at få en hverdag til at fungere. Kendetegnende for borgerne der bor på 17A og 17B er, at der er mere fokus på en længerevarende indsats.

17B

En stor andel af borgerne har en 3-5 års plan om at flytte i egen bolig. Tæt på Botilbud Solskrænten er der flere mindre boliger, således at det er muligt at blive bosiddende i lokalområdet. Det er muligt, at få tilknyttet personale fra Botilbud Solskrænten. Borgerne kan ligeledes deltage i måltider og fællesarrangementer. Den enkelte dag planlægges på et møde, der afholdes i forbindelse med indtagelsen af morgenmaden. På fællesarealet findes en opholdsstue og en havestue. Der er også adgang til et fællesvaskeri.

Værestedet

Værestedet, blev etableret i 2011, er det seneste skud på stammen af tilbud på Botilbud Solskrænten. Tilbuddet er et §85 tilbud til sindslidende efter Lov om Social Service. Her tilbydes der støtte og vejledning til borgere i eget hjem, der ligger i umiddelbar nærhed af Botilbud Solskrænten.

§85 - Ydelsen kan f.eks. indeholde strukturering af dagligdagen, kalendertræning/PDA, træning m.v., gennemgang af post, kontakt til det omkringliggende samfund/nærmiljø, kontakt til offentlige myndigheder, ADL-træning og støtte til vedligeholdelse/genetablering af kontakt til netværk.  Borgere får ligeledes tilbudt, at benytte et af kommunens beskæftigelsestilbud - Montagen - et par gange ugentligt.