Målgruppe

Målgrupperne på Botilbud Solskrænten er svært hjerneskaderamte, udadreagerende- og sindslidende personer i alderen 18-80 år..

Målgruppe

Målgrupperne på Botilbud Solskrænten, indenfor det psykiatriske område, spænder lige fra det gerontopsykiatriske område med ældre og plejekrævende borgere, til en udpræget recovery-tilgang, hvor den enkelte borger har mulighed for udflytning til egen bolig udenfor Botilbud Solskræntens område.

Indenfor hjerneskadeområdet er der tale om en meget stor variation af hjerneskader og en heraf påvirket adfærd grundet skaderne. Der kan være tale om psykotisk overbygning samt en udadreagerende adfærd. Der anvendes  en neuropædagogisk tilgang, ligesom der trækkes på den psykiatriske viden i huset og fra kommunens andre botilbud.