Huset

Botilbud Solskrænten arbejder indenfor socialpsykiatri og senhjerneskade områderne, under Lov om Social Service.

Mantraet for Solskrænten er, at ”En indflytning er begyndelsen til noget nyt”.

Botilbud Solskrænten, som organisation, er løbende blevet tilpasset den faglige udvikling og behandlingsmetoder. Bygningerne fremstår som velholdte og med fleksible rammer, der udnyttes til gavn og glæde for borgerne samt personale.
Botilbud Solskrænten dækker bredt og varetager opgaver både indenfor socialpsykiatrien og hjerneskadeområdet, samt specielt tilrettelagte opgaver i særlige tilfælde.

Udflytning

En del borgere er de senere år, med stor succes, flyttet til boliger i umiddelbar nærhed af Botilbud Solskrænten. Her der er mulighed for tilknytning af §85 ydelser. Andre borgere er flyttet tilbage til egen kommune.

Faglighed

Der er på Botilbud Solskrænten ansat en bred vifte af fagpersoner, der spænder fra husassistenter til psykiater.

De to største faggrupper er pædagoger, social- og sundhedsassistenter.

Det tilstræbes, at ansatte holder sig ajour med nye faglige tiltag. Der satses meget på uddannelse, både internt og eksternt af alle personalegrupper. Der ydes supervision til alle afdelinger af eksterne supervisorer 2 gange årligt.

Internt udarbejdet reference materiale, danner fælles platform for personalegrupperne i afdelingerne.