Vision

Visionen på Botilbud Solskrænten, er formuleret i samarbejde mellem ledere og medarbejdere.

Visionen på Botilbud Solskrænten:                  

  • Botilbud Solskrænten skal være midlet til at beboeren får magten over eget  liv.
  • Botilbud Solskrænten skal være et botilbud, hvor beboeren får magten til at leve et liv på egne præmisser og vilkår.