Værdiord

Engagement - Tillid - Respekt - Humor

Værdiord på Botilbud Solskrænten

 

Engagement

Der kræves loyalitet overfor Botilbud Solskræntens visioner/værdiord for, at være en engageret medarbejder.

Det tages som en grundlæggende forudsætning, at alle medarbejdere er engagerede i arbejdet, har lyst til dette, VIL Botilbud Solskrænten, som det hus det er og er opmærksom på at udvikle stedet.

Vi skal have en tro på, at det nytter og "brænde for" sit arbejde med borgerne. Vi skal have lyst til at gøre en forskel i samarbejde med borgeren og kollegaer.

Tillid

Grundlæggende at denne er til stede mellem kolleger, at vi har tillid til vore kolleger, at disse gør, hvad de formår med deres faglighed, og de siger til og fra overfor arbejdsopgaver. At der er tillid til at folk kan give udtryk for ros og ris.

Der er tillid i forhold til, at vi løser den pågældende opgave på bedst mulige måde og ud fra en faglig vurdering, der er den rigtige i nuet, men refleksivt kan ændre sig fremadrettet. Der er tillid til, at den enkelte er troværdig, åben og besidder ærlighed.

Ligeledes er der tillid til, at der i relationen mellem borger og medarbejder kan skabes basis for udvikling.

Respekt

At vi gensidig udviser respekt for hinanden og hinandens faglighed samt forskellighed. At der er respekt for, at alle kan bidrage til opgaveløsningen, og hver især gør deres til, at der på Botilbud Solskrænten er en god og positiv atmosfære.

At vi respekterer hinanden som den vi er. Være loyal overfor trufne aftaler og have respekt for at fejl laves, og vi alle kan lære af dem.

At vi udviser respekt for borgerens/hverandres normer og værdier, og indgår i samarbejdet på en respektfuld måde - med udgangspunkt i at borgerne er voksne mennesker, der i en periode har brug for en individuel støtte for at få sit liv til at fungere.

Humor

Humor er nødvendig som et forløsende element og distancerende - både i relation til borgere og kolleger. Det skal være sjovt at være ansat. Dette være sig både i belastende og svære situationer med borgere og kolleger. Der er tillid til, at vi kan administrere at grine af hinanden. Humor åbner for kreativiteten og kan medvirke til at forbedre kommunikationen.