Organisation 2019

Organisationsplanen på Botilbud Solskrænten evalueres/revideres løbende.