Mentorordning og MUS samtaler

Alle nye medarbejdere bliver tilknyttet en mentor-ordning, og tilbydes én årlige MUS samtaler.

Nyansatte medarbejdere får tilknyttet en mentor fra den afdeling, hvor medarbejderen bliver ansat.

Mentoren har ansvaret for at involvere kolleger i introduktionsprogrammet, der bliver gennemført i samarbejde med den nyansatte.

Mentoren vil også introducere den nyansatte til det referencemateriale, der danner fælles platform for arbejdet i den enkelte afdeling på Botilbud Solskrænten.

Mentorordningen har et forløb på ca. 3 måneders varighed.

MUS samtaler

En om året gennemføres MUS samtaler med hver medarbejder.

Det er den enkelte afdelingsleder, der har ansvaret for gennemførelsen af samtalen. Der foreligger en skabelon, der danner udgangspunkt for samtalen.