Medarbejdere

Botilbud Solskræntens medarbejderstab er flerfaglig sammensat, fortrinsvis med en social- og sundhedsfaglig baggrund.

Personalet, der er tilknyttet Botilbud Solskrænten, er flerfagligt sammensat med social- og/eller sundhedsfaglig baggrund. Der er ansat sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, ergoterapeuter, og husassistenter, samt en psykiatrisk konsulent. Desuden er der tilknyttet køkkenpersonale, servicemedarbejdere samt administrativt personale.
Der er desuden tilknyttet hjerneskadefaglig konsulent. Solskrænten har der udover forstander, 3 afdelingsledere med forskellig faglig baggrund.

Der arbejdes dels i Teams,  ud fra kontaktperson-princippet. Teamene vil være sammensat af personale med både neuropædagogisk og sundhedsfaglig baggrund.

Opdatering af faglighed

Der tilbydes supervision til alle afdelinger i huset af eksterne supervisorer indenfor socialpsykiatrien og neuropædagogisk området.

Alle afdelinger er årligt afsted på 2 dages internat, hvor man dels evaluerer på året der gik, dels sætter fokus på det kommende år.

Efteruddannelse vægtes højt, og det er muligt, at deltage i eksterne relevante faglige kurser. Desuden afholdes neuropædagogisk grundkursus af 3 dages varighed for nyansatte på hjerneskade området.

Hvert år sendes der 3-4 medarbejdere på 1 årigt efteruddannelse i neuropædagogik.