Kvalitet

Botilbud Solskrænten er underlagt SocialtilsynMidt.

Der føres løbende tilsyn med Botilbud Solskrænten. Dette foregår som et anmeldt og uanmeldt besøg. Tilsynet foretages af SocialtilsynMidt.

Anmeldt tilsyn august 2017

Anmeldt tilsyn januar 2017

Anmeldt tilsyn 2014

Anmeldt tilsyn november 2013

Anmeldt tilsyn maj 2011

Botilbud Solskrænten som aftaleholder, indgår årligt en aftale med kommunen, og afholder 2 gange årligt dialogmøder med Socialudvalget.    

Der henvises til www.tilbudsportalen.dk for yderligere information.

Anonym henvendelse

SocialtilsynMidt - Whistleblower

Du kan henvende dig anonymt til Socialtilsyn Midt, hvis du har oplysninger om bekymrende forhold i en plejefamilie, et døgntilbud eller et ambulant stofmisbruger-behandlingstilbud efter lov om Social Service §101.

Det er lige meget om du er medarbejder, beboer, pårørende eller noget helt fjerde. Når du kontakter Socialtilsyn Midt med oplysninger, må vi ikke fortælle plejefamilien eller tilbuddet, at vi har modtaget en henvendelse fra dig, og vi må heller ikke fortælle, det du har sagt. Du kan derfor være fuldstændig anonym.

Telefonnummer       89 70 56 09

Mandag-torsdag       9.00 - 15.00

Fredag                      9.00 - 12.00

Elektronisk kontakt:

Du kan kontakte Socialtilsyn Midt digitalt og anonymt via et link på www.socialtilsynmidt.dk under KONTAKT OS, Whistleblower.