Fysiske rammer

Botilbud Solskrænten har plads til 41 borgere. Der tilbydes boliger af varierende størrelse.

Boligernes størrelser varierer mellem 22-33m2 – alle med eget badeværelse. Enkelte værelser har udgang til terrasse og grønne fællesarealer. Hver afdeling har desuden fælles et køkken/alrum og et opholdsrum med TV. Her kan borgerne dyrke fællesskabet.

Bebyggelserne er i 2 plan, hvor stueetagen rummer de skærmede enheder med 3 afdelinger, i alt 21 pladser, samt en socialpsykiatrisk afdeling med plads til 8 borgere. Endvidere forefindes der her et storkøkken, festsal, mødelokaler og administration.

I underetagen ligger ligeledes en socialpsykiatrisk afdeling med plads til 12 borgere.

Huset fremstår handicap venligt for kørestolsbrugere. Der er elevator mellem etagerne og ca. halvdelen af boligerne har et handicap venlige toilet- og badefaciliteter.

Det hele er centreret omkring en stor velplantet atriumgård med muligheder for ophold og aktiviteter.

Der føres løbende tilsyn med Botilbud Solskrænten. Dette foregår som et anmeldt og uanmeldt besøg. Tilsynet foretages af SocialtilsynMidt.

Anmeldt tilsyn august 2017

Anmeldt tilsyn januar 2017

Anmeldt tilsyn 2014

Anmeldt tilsyn november 2013

Anmeldt tilsyn maj 2011

Botilbud Solskrænten som aftaleholder, indgår årligt en aftale med kommunen, og afholder 2 gange årligt dialogmøder med Socialudvalget.    

Der henvises til www.tilbudsportalen.dk for yderligere information.