Dagligdag

Dagligdagen indeholder indkøb, madlavning og motion, samt andre aktiviteter.

Gåture

Størstedelen af borgere på Botilbud Solskrænten går dagligt en tur i nærområdet sammen med personalet, dette for at få frisk luft, motion af bevægelsesapparatet og en fornemmelse af det skiftende danske vejr.

Motion er en vigtig aktivitet på Botilbud Solskrænten, og gåturene er som nævnt lettere motion af borgerne. Der tilbydes også motionsmaskiner – cykling, "gåbaner" og lign., der kan benyttes efter ønske og behov.

Indkøb

Alle afdelinger køber ind til morgenmad og frokost - 3 af afdelingerne får varm mad fra Botilbud Solskræntens køkken. Ved indkøb og forberedelse af varm mad er der stor fokus på gode råvarer og sund kost. Til både beboere og personale indkøbes frisk frugt én gang om ugen.

Madlavning - sund kost

På de ordinære afdelinger foretages den daglige madlavning sammen med personale, og maden indtages i fælleskøkkenet. Borgere der ønsker at spise i egen bolig, får maden serveret der.

Ved indkøb og madlavning er den overordnede tilgang, at dette sker i samarbejde med borgerne, således der sker en involvering af borgerne omkring sundhed og kost.

IT Café

For de borgere der har interesse og evner for at anvende internettet, ydes der praktisk hjælp til at anvende nem ID samt til at gå på net-bank m.v.

Knallertværksted

Botilbud Solskrænten har indrettet et knallert- og cykelværksted for de beboere, der gerne reparerer og kører på knallerter eller cykel. Værkstedet har alle de værktøjer mv., der skal til at udføre reparationsarbejder.

Diverse aktiviteter

Spil - Der er indkøbt diverse spil, som spilles borgerne imellem eller sammen med personalet.

Drivhus - I løbet af 2019 vil der blive ansøgt om sponsorater for etablering af et drivhus på ca. 20 m2. Her skal der dyrkes grønt i samarbejde med frivillige fra lokal området.

Samtaler mellem kontaktperson/team og borger sker løbende således, at personalet  hurtigt kan foretage korrektioner i dagligdagen til borgerens bedste.

Der tilbydes Yoga og ophold i sanserum.

Endvidere tilbydes borgere også NADA – Øreakupunktur, der har en beroligende virkning på borgeren.