Social service

Botilbud Solskrænten dækker bredt og varetager opgaver både indenfor socialpsykiatrien og hjerneskadeområdet, samt specielt tilrettelagte opgaver i særlige tilfælde.

Opgavevaretagelse

Botilbud Solskrænten dækker bredt og varetager opgaver både indenfor socialpsykiatrien og hjerneskadeområdet, samt specielt tilrettelagte opgaver i særlige tilfælde. 

Tilsynsrapport - januar 2018

Socialpsykiatri

Målgrupperne indenfor det psykiatriske område dækker et bredt spekter af borgere med sindslidelser. Desuden rummer Botilbud Solskrænten mulighed for, at modtage borgere med andre komplekse problemstillinger.

Botilbud Solskrænten tilbyder også, at varetage opgaver indenfor det gerontopsykiatriske område, med ældre og plejekrævende borgere.

For yderligere information, henvises til udarbejdede kvalitetsstandarder på området.

Tilbud til senhjerneskadede

På Botilbud Solskrænten leveres der ydelser til svært hjerneskaderamte, udadreagerende og/eller sindslidende borgere, der har massivt behov for støtte i næsten alle hverdagens ADL funktioner. Tilbuddet retter sig desuden mod borgere med frontallapsdemens samt borgere, der har brug for rehabilitering. Det har været meget markant, hvorledes tilgangene og miljøet på Solskrænten har skabt mere ro for den enkelte og færre udsving, samt en mindre udadreagerende adfærd.