Botilbuddet

Botilbud Solskrænten varetager opgaver omhandlende det socialpsykiatriske og senhjerneskade- området, jvf. Lov om Social Service.