Botilbuddet

Botilbud Solskrænten varetager opgaver omhandlende det socialpsykiatriske og senhjerneskadeområdet, jvf. Lov om Social Service.