Rehabilitering og genoptræning efter hjerneskade i Faaborg Midtfyn

Rehabilitering

Formål

Rehabilitering hos Botilbud Solskrænten sigter mod at give borgeren magten tilbage over eget liv, så han eller hun får mulighed for, at leve livet på egne præmisser. Visionen er – i overensstemmelse med Sundhedsaftalen i Region Syddanmark – at give borgeren indflydelse på sit eget forløb for på den måde skabe de bedste betingelser for, at borgeren kan forblive i og vende tilbage til hverdagslivets opgaver og aktiviteter. 

Fokus på borgeren

Vi tager udgangspunkt i borgeren som et helt menneske. Det handler om et værdisæt, hvor respekt og ligeværdighed er centralt i samarbejdet med borgeren – hvor borgeren skal opleve sammenhæng i den indsats, der ydes. Det er borgeren, der er ekspert i sit eget liv. 

Det handler samtidig om planlægning af den samlede indsats, hvor der opstilles fagligt velfunderede, realistiske og opnåelige mål. Til det formål er samarbejde med borgeren og pårørende centralt. 

Recovery-orienteret tilgang

Vi arbejder med kontaktpersonsystemet, ud fra en recovery-orienteret tilgang, kognitivt og inddrager åben dialog i samarbejdet med borgerne. 

Konkret er der tale om en udredning af borgerens funktions- og mestringsevne i forhold til at genopbygge dagligdagens funktioner og genoptage hverdagslivets aktiviteter. Indsatsen er på én gang fysisk, psykisk og social. 

Botilbud Solskrænten er beliggende i Faaborg på Sydfyn.