Afdelinger

Huset har 6 afdelinger, som leverer ydelser indenfor områderne §85 bostøtte, §107 og §108 botilbud.