Frontallapsdemens Behandling - Faaborg Midtfyn

Frontallapsdemens

Symptomer

Frontallapsdemens giver sig udslag i forandringer i personligheden, hvor der bl.a. kan være tale om:

  • Impulsivitet – kort lunte.
  • Uhæmmet sprog.
  • Grænseoverskridende adfærd – udadreagerende.
  • Manglende selvkontrol.
  • Uhæmmet adfærd – manglende hæmninger.
  • Svært ved at håndtere stimuli.

Frontallapperne

Vores ”Emma Gad” befinder sig i frontallapperne, der er vores filter, og det er her vi fremmer og hæmmer vor adfærd.

Der kan være tale om manglende initiativ, fleksibilitet, borgeren persevererer og svær at stoppe. Borgeren siger og gør ting, som ikke er passende.

Professionelle rammer

Hos Botilbud Solskrænten betragter vi borgeren som et helt menneske. Vi tilbyder trygge og professionelle rammer for, at borgeren kan få magten tilbage over sit eget liv. I tæt samarbejde med borgeren og de pårørende planlægger vi en på én gang fysisk, psykisk og social indsats med realistiske og opnåelige mål.

Vi arbejder i teams og ud fra en neuropædagogisk tilgang.

Med respekt og ligeværdighed som det værdimæssige udgangspunkt hjælper vi borgeren med at generhverve dagligdagens funktioner.

Botilbud Solskrænten er beliggende i Faaborg på Syd-Fyn.