De 6 afdelinger

Huset indeholder 6 afdelinger fordelt på 3 ordinære enheder og 3 skærmede enheder

Botilbud Solskræntens borgere har enten en sindslidelse eller en hjerneskade, der betyder, at borgerne har brug for støtte til at få hverdagen til at fungere med udgangspunkt i egen livskvalitet og præmisser. Rehabilitering og Recovery er centrale dele af tilbuddene, der ydes til borgerne.

Ordinære enheder

Beboerne på 17A og 17B ordner i fællesskab; morgenmad og aftensmad i samarbejde med personalet. Den varme mad - der indtages kl. 12 hver dag, står beboere og personale ligeledes for i fællesskab.

Udgangspunktet er, at beboerne selv holder deres bolig ren, vasker eget tøj og deltager i de daglige gøremål på afdelingen. I det omfang der er behov, ydes der støtte til udførelse af hverdagens daglige opgaver.

Enkelte har et arbejde i eller udenfor huset. I weekenderne arrangeres mindre ture ud af huset. Det tilstræbes, at bruge lokalområdets muligheder for fritidsbeskæftigelse – som f.eks. svømning, bowling og biograf mv.

17A

Her bor beboere med en langvarig sindslidelse, der har brug for støtte til at få en hverdag til at fungere. Kendetegnende for borgerne der bor på 17A er, at der er mere fokus på længerevarende indsats.

17B

En stor andel af beboerne har en 3-5 års plan om at flytte i egen bolig. Tæt på Botilbud Solskrænten er der flere mindre boliger, og er man bosiddende i lokalområdet, er det muligt, at få tilknyttet personale fra Botilbud Solskrænten. Borgerne kan ligeledes deltage i måltiderne og fællesarrangementer. Den enkelte dag planlægges på et møde, der afholdes i forbindelse med indtagelsen af morgenmaden. På fællesarealet findes en opholdsstue og en havestue. Der er adgang til et fællesvaskeri.

Afdelingerne 17A og 17B er begge renoveret, og opdateret i efteråret 2015.

Værestedet

Værestedet, etableret i 2011, er det seneste skud på stammen af tilbud på Botilbud Solskrænten. Tilbuddet er et §85 tilbud til sindslidende efter Lov om Social Service. Her tilbydes støtte og vejledning til borgere i eget hjem, der ligger i umiddelbar nærhed af Botilbud Solskrænten.

§85 - Ydelsen kan f.eks. indeholde strukturering af dagligdagen, kalendertræning/PDA, træning m.v., gennemgang af post, kontakt til det omkringliggende samfund/nærmiljø, kontakt til offentlige myndigheder, ADL-træning og støtte til vedligeholdelse/genetablering af kontakt til netværk. Borgere får tilbudt, at benytte et af kommunens beskæftigelsestilbud et par gange ugentligt.

Skærmede enheder - 17C1, 17C2 og 17C3

De 3 skærmede enheder er et specialiseret tilbud til borgere med svære hjerneskader, udadreagerende og psykotisk adfærd. Enhederne blev etableret fra 2004 og fremefter. Der er plads til i alt 18 borgere. Boligerne varierer fra 26 - 31 m2 og indeholder en stue og et badeværelse, og på værelset kan der etableres loftlift efter behov. Til 4 af boligerne er der en mindre aflukket terrasse.

Alle enhedernes fællesarealer, fremtræder lyse og overskuelige, og stimuli er forsøgt reduceret ved forenkle indretning. Borgerens bolig er indrettet efter dennes ønsker og behov.

Der samarbejdes på tværs på 17C1, 17C2 og 17C3 omkring beboerne og personaledækningen. Til afdelingerne er der tilknyttet to afdelingsledere.

Fællesarealerne består af køkkener og opholdsrum samt et sanserum. Der er 1-2 terrasser i forbindelse med opholdsrummene.