Kommuner

Botilbud Solskrænten henvender sig til kommuner vedr. beboere med sindslidelser og hjerneskader, herunder udadreagerende adfærd.