Borgere

Solskrænten har knallertværksted og motionsfaciliteter. Du vil møde ligestillede, deltage i madlavningen og få en tilværelse på dine betingelser - i egen bolig.

Hvem bor her?

Her bor personer med psykiske lidelser og påførte hjerneskader, lige fra unge til ældre - samt kvinder og mænd.

Hvad koster det at bo her?

Omkostningerne ved at bo på Botilbud Solskrænten afhænger af din indkomst og af, hvilke ydelser du ønsker at købe. Prisen for at bo på Botilbud Solskrænten ligger mellem kr. 1.155 og kr. 2.990 pr. måned.

Ønsker du nærmere information, er du meget velkommen til at kontakte Botilbud Solskrænten.

Hvem hjælper dig i hverdagen?

På Botilbud Solskrænten er der ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt pædagoger.

Hvad kan du få hjælp til?

Du kan få hjælp til praktiske gøremål i din dagligdag. Du får også støtte og vejledning til det, du er visiteret til af din sagsbehandler.

Hvilke aktiviteter i hverdagen kan Botilbud Solskrænten tilbyde dig?

Vi har dejlige fællesrum, hvor du kan opholde dig sammen med de andre beboere. Her kan du spille spil og drikke kaffe. Vi har gåture og tilbud om motion og et knallertværksted. Vi har også et bordtennisbord.

Hvor længe kan du bo her?

Så længe du har behov for den hjælp vi kan give dig her på Botilbud Solskrænten. Og så længe din kommune mener, at det er godt for dig at bo på Solskrænten. Personer med psykiske lidelser bor her gennemsnitsligt 2-3 år, og personer med andre problemetikker bor her længere.

Hvem bestemmer?

Det gør du selv i din egen bolig. På fællesarealer laves der aftaler mellem beboere og personale - under hensyntagen til love og regler.  Alle skal vise hensyn overfor de andre beboere.

Hvem bestemmer over din bolig?

Det gør du selv. Du kan møblere boligen ud fra de ønsker du har, men ud fra gældende lovgivning.
Personalet går kun ind, hvis du har givet tilladelse.

Hvilken slags bolig kan Botilbud Solskrænten tilbyde dig?

Vi har boliger mellem 22 og 32 m2 – alle har eget badeværelse.                                                                       Maden laves i køkkenet på det boligafsnit, hvor du bor.

Hvem gør rent? – hvem laver mad?

Her kan du – hvis du ønsker – deltage i den daglige madlavning, ellers kan du købe maden udefra.
Du skal selv gøre rent i din egen bolig. Hvis du ikke ønsker dette, kan du købe dig til denne service.

(Hvis ikke du kan – gør vi det.)